- en del av dessa är egentligen identiska (om man låter alla 1:or byta plats med alla 2:or) är det i
       grunden samma sudoku.

    - så egentligen finns det bara 5 472 730 538 unika sudokus (nyligen bevisat av de brittiska matematikerna
       Ed Russel och Frazer Jarvis)

    - den första sudokun dök upp i Dell Puzzle Magazine 1979 men vann ingen större uppmärksamhet

    - i Japan fick pusslet namnet Suuji wa dokushin kagiru vilket betyder "siffra som måste förbli ensam",
       senare förkortat till sudoku. Från Japan spreds sudokun över världen

    - det är inte känt hur många ifyllda siffror som behövs för att det skall finnas en entydig lösning.
       17 är en förmodan men det kan vara färre

    - normalt blir en sudoku lättare ju fler siffror som är ifyllda, men man har lyckats konstruera en med
       23 siffror som är omöjlig att lösa utan hjälp av mycket kraftfull dator

En riktig utmaning! Klicka HÄRSudoku

    - en sudoku är en form av något som inom matematiken kallas latinsk kvadrat

    - den förste dom studerade detta var Euler (1782) som ställde sig följande problem:
       sex regementen skickar var sin delegation bestående av sex officerare med sex olika grader till ett möte.
       Kan dessa 36 officerare ställas i en kvadrat på sådant sätt att ingen rad eller kolumn innehåller två
       officerare av samma rang och inte heller två officerare från samma regemente?

   -  Euler fann ingen lösning och förmodade att det inte fanns någon men det bevisades först 1900 av
       den franske matematikern Gaston Tarry

    - men för 3,4,5 eller 7 regementen och lika många officersgrader finns det en lösning

    - det finns 6 670 903 752 021 072 936 960 olika sudokus (nyligen bestämt av den tyske
       matematikern Bertram Felgehauser)