Filmer

Sam Ask
1878 - 1937

Den mest legendariske överliggaren i Lunds historia, formellt inskriven vid universitetet 1896-1909 men figurerande där under än längre tid varvid han dock endast tog en enda delexamen. I gengäld deltog A. i en rad karnevaler (A. är den enda levande människa som avbildats på en karnevalsaffisch: 1912 års) och dylikt men gjorde sig främst känd för sin frodiga berättarkonst vilken inspirerat både Fritiof Nilsson Piraten och Frank Heller. Under senare delen av sitt liv författade A. bl.a. åtskilliga filmmanus.

Sam Ask var en sällsynt människa. Hans människotyp var obekväm i ett samhälle som fordrar effektivitet och anpasssning av sina medlemmar. Han var typen för den evige studenten, den genuine överliggaren, som föraktar lärdomens krona i form av akademiska titlar och som insuper lärdomen blott med finsmakarens kräsenhet. Sam Asks "bon mots" kommer alltid att leva, ty han hade en läggning av det slag som finner det förlösande ordet.
 

Frank Heller beskriver: Man måste ha hört honom, när han befann sig i sitt esse vid det dukade bordet, med servetten instoppad mellan kragen och den nedersta av halsens katarakter, med ansiktet skinande av vin och välbehag, med de svart bläckfiskögonen vandrande av och an bakom glasögonen och det skånska tungomålet flödande över randen av servetten, för att fullt förstå hans renommé. I en ström följde episoder ur Dickens som han älskade, berättelser ur patriarkernas liv - färre och färre, allteftersom åren gingo - skildtingar av hans egen barndom och beskrivningar av tallösa släktingar, med vilka förvisso ingen större familjekänsla förband honom, allt detta interpunkteras av order till betjäningen, reprimander åt densamma och värden, samt allmänna reflexioner över gästerna på stället. 
 

 "Nyss utklämd genom Simplontunneln, utbreder jag mig nu över det lombardiska landskapet"
 

Sam Ask: Hur man undviker att disputera - handledning för doktorander