Q
1920 -

Q är här en förkortning av Quis?
det latinska ordet för Vem?

Signaturen Quis framträdde för första gången i studenttidningen Lundagård den 1 oktober 1920, och har därefter återkommit regelbundet med verser - ofta i klassiska versmått - om aktuella personer i studentkretsen, illustrerade med en "Q-teckning". Bakom signaturen kan dölja sig en eller flera skribenter

 
  Hell dig, oh Q, Du ständigt obekante,
mer dunkelhöjd än z, x och y.
Fastän för varje årgång ständigt ny.
Du är i Lundagårde den mest konstante.

1995