Nils Ludvig
1883 - 1974
egentligen Nils Ludvig Olsson. Född i Lund. Han var, vid sidan om sin lärargärning, en mycket uppskattad skald, folkbildare och tidningsman. Mest känd blev han ändå som dialektdiktare.  
 

Di fåste fjeden
Av Nils Ludvig (1921)

De va på ättemiddan
en sönda härförleden
när pågen to på gåled
di aller fåste fjeden

Han hade ståd en taga
å hållt i skänkaskaved
men tyckte väl: å gå nu
e rent för meed aved!

Se, knäna va för skrala
å benen sto som trillor
å mattorna på gåled
va lureda som hillor

Å skammelen va farli
å klya på å trö på
där va de bäst o kryba
å ha en hånn å stö på
 

 Men hont han sto å gronga
så släppte han me näven
å gjore så en vänning
som ente va oäven

Där sto han säl å titta
rätt va de va så gick en.
De e ett tag som gör ed!
Sa ja så mill i blicken.

Mor! Skreg ja. Mor! Nu går han
Nu borjar pågen trava
Men då blev pågen tje å'd
å satte se akava

Å mor fick ente se nåd
skönt hon e rätt forveden
Å pågen, när han stabba
di aller fåste fjeden.