Hugo Låppan Hagander
29/8 1928 - 3/3 1994

Q-verser

 Låppan (alt Loppan), smeknamn på jur kand Hugo Hagander (1928-1994), spexare på 1950- och 60-talen med ett mycket talande kroppsspråk. Efter lundatiden medverkade L. i ett par Knäppupprevyer men fick till skillnad från exempelvis Hasse Alfredson* och Cilla Ingvar* aldrig något stort offentligt genombrott. Under senare år arbetade han i sin brors last-maskinsfirma.