Limerickens teknik

Rimmen skall vara aabba

Antalet versfötter: 13

Antal stavelser: 34 – 49  ( ex: 9+9+5+5+9=37)

”The Whip”: Pisksnärten i rad 5Lanford Reed’s rangordning:

   1. En god sistarad
   2. Rimmens fyndighet
   3. Handlingen
   4. Metern god – ett självklart krav

Formalia:

   1. Ortsnamn (ev egennamn)  i rad 1
   2. Inga personnamn som rim  i rad 2-5
   3. Växlande manligt och kvinnligt rim

Ortografiska krumpsprång = Stavningsekvilibristik

Off-Beat effekt = oväntat rim

En sträng form, medger lika många variationer som det finns färgnyanser


När blixten slog ned uti Vengen
kom den rakt emot pigan i sängen
  den kom in genom blusen
  for sen rakt ner mot musen
och slog av fyra fingrar på drängen
Jamb
Troké
Anapest
Daktyl
Amfibrachys
Baccius
Antibaccius
Amfimacer

ti-TA
TA-ti
ti-ti-TA
TA-ti-ti
ti-TA-ti
ti-TA-TA
TA-TA-ti
TA-ti-TA

vem där
detta
anapest
böljande
Johanna
försvarsmakt
blåsväder
sommarsol

Rad 1
Rad 2
Rad 3
Rad 4
Rad 5

Introduktion
Presentation
Komplikation
Koncentration
Elevation

Spelöppning
Omkastning
Utveckling
      -’’-
Uppenbarelse

(paredos)
(peridepi)
(stichomyti)

(epihani)

Det berättas från Ryssland, från Omsk hur en
urmakare där blivit omskuren
  en fjäder for opp
  och flög rakt på hans snopp
så hemska och lömska är omsk-uren
The integral of z squared dz
From one to the cube root of three
  All times the cosine
  Of three pi o'er nine
Equals ln of the cube root of e.