Johan C. W. Thyrén
1861 - 1933

Thyrén, Johan C W (1861-1933), straffrättsprofessor, polyhistor, universitetsrektor 1916-26, riksdagsman, justitieminister etc. T. var sin tids ledande straffrätts-expert och ett av de stora akademiska originalen samt därtill mycket aktiv idrottsman och som sådan grundare av LUGI (1912). T. förekommer under namnet Borén i Fritiof Nilsson Piratens* "Tre terminer".