Det Skånska Språket

Helmer Lång
1924 -

Helmer Lång, född 1924 i Malmö, har vuxit upp på Bellevue på gränsen till Limhamn men betraktar sig själv som urlundensare (kurator i Malmö nation 1950, redaktör av Studentsångaren 1958-69), initiativtagare till stiftandet av Skånska Akademien den 26 februari 1981. Efter att 1966 ha disputerat på avhandlingen "Kolingen och hans fäder, om Albert Engström och internationell vagabondkomik", blev han docent i Litteraturvetenskap i Lund.
Ur Nationalencyklopedin:
"Helmer Lång började med Albert Engström, skrev dennes ungdomsbiografi, gav ut hans brev och disputerade 1966 på en avhandling som tecknar Kolingens stamträd med alla dess internationella förgreningar. Längre fram har Fritiof Nilsson Piraten blivit medelpunkt för hans forskning. Varje år har han redigerat för Piratensällskapet en skrift om något dunkelt avsnitt av diktarens liv eller författarskap. Ett annat föremål för L:s aktivitet är Skånska akademien, vars årsböcker han redigerar."

Han har gett ut ett fyrtiotal böcker.
Bland dessa kan nämnas "Dikt att förklara" (1971) och "Helvete och illuminationer" (1994).