Q-vers

Kyssande Kind

Litteratur

Hjalmar Gullberg
1898 - 1961

Måndagen 30 maj 1898 i Malmö. Annandag Pingst.
I ett rum på Föreningsgatan 10 B föds ett barn. Klockan är tre på eftermiddagen. I barnmorskan Karna Johanssons lägenhet har förlossningen pågått i två timmar.
Modern heter Hilda Johnsson. Hon föder i hemlighet. Inom ett dygn lämnas barnet bort till fosterföräldrar.
Hilma är 22 år, en ung kontorist i staden. Hon väntar ett barn med sin älskade Robert Brand, som också är hennes chef. Hon är nervös och rädd för att nedkomsten ska bli känd. Endast fadern samt barnmorskan och hennes dotter tillåts komma in i rummet.
Av skam och rädsla förnekar hon barnet, som blev en annan kvinnas och en annan mans fosterson.
Han fick namnet Hjalmar Gullberg, skalden i det 20:e seklet.

Läs mer (Publicerad i Arbetet 1998-05-22)