Frank Heller - Gunnar Serner
1886 - 1947

Frank Heller var den pseudonym som den unge litteraturdoktorn Gunnar Serner valde, när han, efterlyst för växelförfalskning, hals över huvud hade flytt från Lund för att försörja sig som författare ute i Europa; det var 1912. Prästsonen Gunnar Serner (1886-1947) växte upp i mellanskånska Bosarp, studerade filologi i Lund och disputerade 1910 på en avhandling om Swin­burnes språk. Han debuterade 1914 med novellsamlingen "I hasardens huvudstad". Därmed inleddes en författarverksamhet, som gjorde hans namn känt - mindre det verkliga än den pseudonym han valde.

Europén Frank Heller skrev böcker om Filip Collins och hans skojarkumpaners sällsamma äventyr i kosmopolitiska miljöer. Det blev många böcker; de översattes till de flesta europeiska språk. Och det blev pengar — mer än nog att gottgöra ungdomssynden fullt ut.

I böckerna "blandade han klassisk bildning, elegant stil och lätt asocialt gascognarhumör till en äkta lundadekokt", skriver Erik Hj. Linder. Lägg till arabisk miljö, samtidens och sagans, och det blir Den tusen och andra natten, full av spänning och humor.