Falstaff Fakir - Axel Wallengren
1865 - 1896

Länk

Falstaff Fakir, pseudonym för författaren Axel Wallengren. F. odlade i kåserier och böcker som "En hvar sin egen professor" (1894) en bisarr humor som i mycket blivit stilbildande för lundensisk studenthumor. F var infödd lundensare, och medverkade flitigt i 1880- och 90-talens student-liv, dels som medlem i DUG, dels som delaktig i flera karnevalskommittéer. Till F:s mer seriösa litterära verk hör en historia i lundensisk studentmiljö: "Mannen med två hufvuden" (1895

Sven Axel Olaus Svensson var son till kronouppbördskassören Mårten Svensson i Lund och hans maka född Wallengren, vars namn han tog under skoltiden. Student i Lund 1883 och fil kand 1886.
 
Denne egenartade humorist, som hette Axel Wallengren, var journalist och socialdemokrat på 1890-talet. Han var korrespondent i Berlin för Svenska Dagbladet under en period då Bismarck hade kriminaliserat socialdemokratiska partiet.

Hans Lyckans Lexicon som sammanfattar kvinnans skyldigheter - lydnad, undergivenhet, underdånighet, ödmjukhet, blind hörsamhet samt brist på uppstudsighet - såväl som hennes rättigheter: tråckla, fålla, sålla, vålma hö, plåstra svin, skålla sår, slita, släpa.