Värt att veta om DVD

Idag finns det fem olika inspelningsbara DVD-format på marknaden,

DVD-R,

DVD-RW,

DVD-RAM,

DVD+R och

DVD+RW.

En DVD-skiva har samma storlek som en CD-skiva, men rymmer hela sju gånger större kapacitet.I dagsläget rymmer en DVD-skiva normalt 4,7 GB per skikt och sida.DVD-R/RW var det första systemet som kom och det stöds av de flesta hårdvarutillverkare. Systemet är godkänt av DVD-Forum och får därför använda DVD logotypen.

Har bra uppspelningskompabilitet.

DVD+R/RW påminner väldigt mycket om DVD-R/RW, men är ej godkänt av DVD-Forum och får därför ej använda DVD logotypen. Har bra uppspelningskompabilitet.

DVD-RAM skiljer sig från de övriga systemen då detta ligger i ett cartridge och lagrar informationen i sektorer. Detta system är godkänt av DVD-Forum.

Har dålig kompabilitet med olika DVD-spelare. DVD-Forum är en sammanslutning av de största elektronikföretagen i världen –www.dvdforum.com.

Dagens DVD-skivor bränns med så kallad röd laser, men kommande generationer av DVD-skivor (Blue-Ray Disc) kommer att använda blå laser. Blå laser består av en mycket finare laserstråle vilket innebär att det får plats betydligt mer information på varje Blue-Ray DVD-skiva. Blue-RayDisc beräknas finnas på marknaden i slutet av 2003.

DVD (Digital Versitale Disc)

Historik

Bakom DVD formatet står flera tillverkare. När DVD formatet skulle tas fram var Philips och Sony de drivande företagen. I december 1995 kom man överens om standard för DVD. Filmbolagen var dock inte helt nöjda över att man kunde visa filerna i DVD utan spärr så i oktober 1996 spikades regionkoderna. Redan i november 1996 såldes den första DVD spelaren i Japan. Sedan har utvecklingen sakta tagit fart och år 2000 måste ses som DVD:ns definitiva genombrott. Stormarknader som OBS och Överskottsbolaget säljer idag DVD skivor.

DVD Forum

DVD Forum är sammanslutningen av företag som godkänner formaten för DVD. De största företagen är:

Hitachi, Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (Panasonic och Technics)
Mitsubishi Electric Corporation
Philips Electronics N.V.
Pioneer Electronic Corporation
Sony Corporation
Thomson Multimedia
Time Warner Inc.
Toshiba Corporation
Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)
Läs mer på deras hemsida: www.dvdforum.org

DVD-skivan

Själva DVD skivan kan max rymma 17 GB. Då använder man skivans bägge sidor i två lager på var sida. En vanlig CD rymmer 650 MB. En DVD skiva kan alltså rymma drygt 26 CD skivor. Den stora lagringskapaciteten gör att det ryms filmer och att man kan lagra stora ljudfiler med hög sampling (96 kHz, 24 bitar). DVD skivor som har både A och B sida måste vändas för att spela B sidan.


Så har då äntligen DVD-audio dykt upp. Som vid all nyintroduktion av teknik så är de bara dyra DVD-spelare som har DVD-audio. Vanligt är att de klarar av allt upp till 96 kHz och 20 bitars upplösning. De har dock kommit de som klarar 192 kHz och 24 bitar. 24 bitar ger dock en dynamik på 144 dB (decibel) något som de flesta anläggning inte klarar av. 20 bitar ger 120 dB och 16 bitar (CD standard) 96 dB.


Regionkoder

DVD skivor och spelare har regionkoder. Det finns total 8 olika regionkoder. I Europa har vi region 2 och i USA region 1. En DVD spelare med regionkod 2 kan inte spela en skiva med regionkod 1. Detta har filmbolagen krävt för att kunna släppa filmer vid olika tidpunkter i USA och Europa. Det går dock att mot pristillägg få spelare med alla regionkoderna. Många firmor har ombyggnadssatser. För vissa DVD spelare behövs det bara en omprogrammering för att de ska bli regionfria. Så har den Philips DVD 750 jag har gjorts regionfri.

DVD-spelaren

Det finns idag olika typer av DVD-spelare att köpa:

DVD-spelare utan dekoder eller med dekoder för Dolby Digital och ev. DTS.
DVD-spelare som bara kan spela DVD, Video CD och CD skivor.
DVD-spelare som kan spela DVD, Video CD, CD CD-R och CD-RW skivor.

Om DVD-spelare ska ha dekoder eller inte beror på vilken surroundanläggning man har. Om surroundförstärkaren har dekoder så behövs det ingen i DVD-spelaren. DVD-spelare som klarar både DVD, Video-CD, CD, CD-R och CD-RW har två lasrar en för DVD och en för alla CD varianter.

När man köper DVD-spelare så bör man tänka på om den också ska ersätta den CD-spelare som man har och att DVD-spelaren bör klara samma skivor som CD-spelaren.

Man kan också utnyttja DVD-spelaren i datorn. Nackdelen är att datorn måste finnas i närheten av surroundanaläggningen.


DVD-R, DVD-RW, DVD+RW och DVD-RAM

DVD Forum har idag godkänt följande DVD format för DVD-brännare:

DVD-R, ett format för att bränna DVD video och audio.

DVD-RW, format för att bränna DVD video och audio flera gånger på samma skiva.

DVD-RAM, ett speciellt för datorer där man inte behöver lagra data i någon speciell ordning som med de andra formaten.

DVD Forum står inte backom:


DVD+R, ett format för att bränna DVD video och audio.

DVD+RW, format för att bränna DVD video och audio flera gånger på samma skiva.

Det som i praktiken verkar vara skillnaden mellan DVD- och DVD+ är att en DVD-spelare måste vara gjord för DVD- för att klara det formatet. DVD+ klara alla moderna DVD-spelare även om det inte står så i instruktionsboken.


Det finns två DVD-RW system ett som heter just DVD-RW och ett som heter DVD+RW. På en vanligt DVD-skiva så varierar bitströmmarna efter materialet på filmen. Detta klara DVD+RW men inte DVD-RW. Om man bränner en DVD-RW måste man välja en fast bitström och sedan bränna materialet med den bitströmmen. DVD+R och DVD+RW är 100% kompatibla med vanliga DVD skivor.


Det finns idag DVD-brännare, både för DVD+R, DVD+RW och DVD-R, DVD-RW och de som klarar alla DVD format.


Filmer på DVD

På en DVD skiva med en film finns de uppgifter om:


Ljudformat

DVD-filmen har, t.ex. Dolby Digital och/eller DTS. Observera att de finns vissa filmer, särskild äldre, som som har Dolby Digital 2.0 alltså endast stereo.


Bildformat

Följande format kan förekomma:


4:3 samma som vanlig TV

1.85:1, 35 mm biofilm, samma som 16:9, d.v.s som breddbild-TV:n.

2.35:1, 70 mm biofilm. Det blir svarta kanter även på en breddbild-TV.

För bioformaten kan bilden vara anamorfisk eller inte. Om den är anamorfisk har bilden tryckts ihop och ska på bredbild-TV därför utvidgas, FULL eller liknande. DV kameror spelar in anamorfiskt när man filmar i 16:9 format. Är bilden inte anamorfisk får man ställa in bilden efter det som ser bäst ut, ofta något av ZOOM lägena.


Den anamorfiska bilden blir mer och mer vanlig. Det beror på att de ger bästa bildkvalitén. Idag sänds nästan alla program med bredbild från SVT+, över sattelit och kabel-TV, anamorfiskt.


TV-system

I Sverige är nästan alla DVD filmer i PAL. Importskivor från USA och en del i Asien är i NTSC format. Idag klara de flesta DVD-spelare och TV-apparater av både PAL och NTSC. Vissa bildförbättrande funktioner som progressiv scan och hue (färgbalans) finns bara för NTSC. Progressiv scan för PAL börjar komma, ger nästan HDTV kvalité.


Längden på filmen

Något som inte verkar ha gått fram är att PAL versioner av filmer är ca 4% kortare än NTSC versionen och biofilmen. All biofilm görs med 24 bilder/sekund. PAL använde 25 bilder/s. Biofilmen görs därför inte om till 25 bilder/s utan körs över rakt av. Det innebär att biofilm med 24 bilder/s spelas upp med 25 bilder/s. Man ändrar dock ljudet så att de ska låta normalt.


NTSC har 30 bilder/s (egentligen 29,97 bilder/s) och här blir skillnaden så stor att filmerna måste konverteras från 24 bilder/s till 30 bilder/s.