Virus

Olika typer av störande, förstörande eller falska program som avsiktligt läggs in i datorer eller datasystem. Virus kan ha olika former och läggas in på olika sätt. Namnet har latinskt ursprung och betyder "gift". En typ är självförökande virus, en mask, program som växer automatiskt eller som leder till att data förstörs. En annan virustyp är trojansk häst.

Även om de flesta virus är oförargliga finns det många som kan ställa till med stor skada. Se till att skaffa dig ett antivirusprogram! Var även mycket försiktig med att öppna okända bifogade filer som sådana med filtyperna .exe, .vbs, .shs och .pif. Datamaskarna sprider sig snabbt när de väl får fotfäste, vilket sker genom att ett litet program gör att masken postar sig själv via din adressbok. Oftast är det Microsoft Outlook eller Outlook Express som drabbas, då de är väl integrerade med andra funktioner. Därmed minskar risken ifall du redan från början väljer ett annat e-postprogram än Outlook. Men oberoende av detta så fixar du många hot genom att bara ha bättre kunskap.

Risken att smittas minskar avsevärt om man följer följande tips:
De flesta maskar som sprider sig med e-post gör det via Microsoft Outlook eller Outlook Express. Om du använder Outlook, ladda ner och installera den senaste säkerhetspatchen för Outlook från Microsoft. I allmänhet ska man se till att man alltid har operativsystemet och de applikationer man använder uppdaterade och att alltid ladda ner de senaste programvarukompletteringarna när de blir tillgängliga.

Undvik i möjligaste mån att skicka och ta emot bifogade filer i e-postmeddelanden.

Ställ in Windows så att filtyperna alltid visas. I t ex Windows 2000 görs detta via verktygsmenyn i Explorer:
Verktyg/Mappalternativ/Visa, där ska rutan för ”Göm filändelser” inte vara markerad. Detta gör det svårare för skadliga filer, som till exempel EXE eller VBS att maskeras till en normal och oskadlig fil, till exempel TXT eller JPG.

Öppna aldrig bifogade filer i e-postmeddelanden med filändelserna VBS, SHS eller PIF. De här ändelserna används nästan aldrig i vanliga filer men är desto mer frekventa i virus och maskar.

Öppna aldrig filer med dubbla filtyper som till exempel NAMN.BPM.EXE eller NAMN.TXT.VBS. Om man kan bör man filtrera bort dessa redan i brandväggen.

Dela inte dina dokument med andra om det inte är nödvändigt. Om du gör det, se till att du inte delar ut hela hårddisken eller alla dina Windowsmappar.

Koppla ifrån nätverket eller modemanslutningen när du inte använder datorn eller stäng av datorn när du är klar.

Om du tycker att ett e-postmeddelande från en vän ser konstigt ut, är på ett annat språk eller har ett konstigt innehåll, kontrollera med din vän innan du öppnar den bifogade filen. Vet han/ hon om att en fil skickades med?

När du får ett e-postmeddelande med reklam eller annat meddelande från en e-postlista, öppna inte bifogade filer eller dubbelklicka på angivna länkar.
Undvik bifogade filer med filtyper med sexuella anspelningar. E-postmaskar använder ofta ändelser som PORNO.EXE eller PAMELA_NUDE.VBS för att locka användaren att öppna de bifogade filerna.
Lita inte på den bifogade filens ikon. Maskar skickar ofta filer där ikonen liknar andra kända ikoner för bild- eller textfiler för att lura användaren.

Ta aldrig emot bifogade filer från någon du inte känner i chatgrupper som till exempel ICQ, IRC eller AOL Instant Messenger. Undvik att ladda ner filer från allmänna ”newsgroups”. Newsgroups används ofta av virusmakare för att distribuera nya virus.

Av Jerker Thorell, Paginas IT-lexikon 2004 (c) Pagina Förlags AB