Q-vers

Sven-Ingmar Crüll Fältström
1927 -1977

Crüll, språkets mästare, arbetade i många år som korrekturläsare på tidningen Arbetet i Malmö.Men han drabbades av en svår nervsjukdom och dog alltför ung. År 1953, då AF återinvigdes i sin nya gestalt, tog spexen förnyad fart och här medverkade Crüll både som aktör och som författare, dels till spexkupletter vid bearbetningar av gamla spex, men framför allt till "revyvisor", dagsaktuella kupletter som lades in på lämplig plats i spexet

Han skrev många texter till Cilla Ingvar. Kvicka och eleganta kupletter levererades i en jämn ström: Kolavisan, Susie fra København, Tjurfäktarspättan